Južni Banat   Opovo   Društvo  

"Vaspitni uticaj bajke na decu" u Barandi

"Vaspitni uticaj bajke na decu" u Barandi

FOTO: Glas Opova

Na početku ove školske godine u Izdvojenom odeljenju Olga Petrov u Barandi OŠ “Zoran Petrović” Sakule, je učiteljica Nada Kljajić uz nesebičnu podršku svojih kolega održala novo stručno autorsko predavanje đacima mlađeg školskog uzrasta.
U okviru projekta “Nedelja Ruskog dečijeg filma – Čarobni svet bajke” održano je predavanje i realizovano kroz integrativno-heuristički dvočas na temu “Vaspitni uticaj bajke na decu”. Nada Kljajić već nekoliko godina unazad aktivno pristupa edukativnoj realizaciji na istu  temu u cilju isticanja vrednosti bajke tokom detinjstva.

Ona ističe da bajke nose onakve poruke kakve čitalac (slušalac) želi. A njoj su lično pomogle tokom detinjstva kako bi oplemenila i izgradila pozitivne moralne norme. Upravo je čitajući bajke uspevala da pronalazi dobre ljudske vrednosti. Danas takvim vrednostima podučava i svoje đake u školi.

Deca su gledala stari ruski animirani film, (bajku) iz 1957. godine pod nazivom “Princeza žaba”. Izvršili zatim detaljnu analizu pomoću asocijativnih materijala. Povezali algoritmom boju, zvuk, pokret i oblik likova i događaja iz bajke. Imenovali “Štitobran” i pomoću njega objasnili od čega se štite a šta vredi štititi.

Ovo predavanje predstavlja još jedno u nizu dovoljno aktivnih, podsticajnih, korisnih i vrednih predavanja koje mogu pomoći da se osnaži dečija duša.

Izvor: Glas Opova