Južni Banat   Društvo   Opovo  

Usvojen pravilnik o sistematizaciji poslova u PU „Bambi“ na 52. sednici Opštinskog veća u Opovu

 Na 52. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo usvojeni su zaključci, predlozi i rešenja za sledeće tačke dnevnog reda: Predlog Zaključka o utvrđivanju predloga Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za deo bloka br. 58. i bloka 54a naselja Opovo; Predlog Zaključka o utvrđivanju predloga Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za blokove br. 24, 35a i 36a naselja Opovo;
Usvojen pravilnik o   sistematizaciji poslova u PU „Bambi“  na 52. sednici Opštinskog veća u Opovu

FOTO: Glas Opova

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU „Bambi“ Opovo;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju prethodne saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na Odluku Nadzornog odbora preduzeća o kreditnom zaduženju, odnosno prekoračenju po tekućem računu kod Banke Intesa;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju prethodne saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na Odluku Nadzornog odbora preduzeća o kreditnom zaduženju, odnosno prekoračenju po tekućem računu kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd;

Utvrđivanje predloga Rešenja o davanju prethodne saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na Odluku Nadzornog odbora preduzeća o kreditnom zaduženju, odnosno refinansiranju kredita kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd;

Predlog Zaključka o usvajanju teksta Javnog poziva za učešće direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Opovo;

Predlog Zaključka o sprovođenju postupka parcelacije katastarske parcele broj  1541 k.o. Sakule;

Predlog Zaključka o usvajanju izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu za naručioca Opštinsku upravu Opovo;

Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske razerve za obezbeđenje sredstava potrebnih za sprovođenje aktivnosti na sprečavanju širenja zarazne bolesti afrička kuga svinja na teritoriji opštine Opovo;

Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske razerve za obezbeđenje sredstava potrebnih za sprovođenje aktivnosti na suzbijanju ambrozije na teritoriji opštine Opovo;

Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske razerve za obezbeđenje sredstava potrebnih za organizovanje manifestacije „Miholjski susreti sela

Izvor : Glas Opova