Društvo   Opovo   Južni Banat  

Opovo: Održana 31. sednica Skupštine opštine

Opovo: Održana 31. sednica Skupštine opštine

FOTO: Glas Opova

Na 31. sednici Skupštine opštine Opovo, odbornici su usvojili sve četiri tačke dnevnog reda.
Usvojena je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji opštine Opovo. Odluka i tabele će biti objavljene na internet stranici Opštine Opovo www.opovo.org.rs

Odlukom o prihvatanju prenosa prava javne svojine nad pokretnim stvarima, Skupština opštine Opovo je saglasna da se u svojinu Opštine Opovo prenese iz javne svojine Republike Srbije pravo nad pokretnim stvarima koje čine 20 laptop računara marke HP240 G7, sa pratećom opremom, koju čine miš i punjač. Radi se o računarima koje je ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović uručio prilikom radne posete Opštini Opovo.

Rešenjem o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za 2023. godinu izvršene su izmene i dopune programa poslovanja preduzeća rebalansom II Programa poslovanja preduzeća JP „Mladost“ Opovo za 2023. godinu na kontu 61437 i povećani prihodi za 3.758.332 dinara koji se odnose na usluge održavanja javnih zelenih površina, usluge održavanja groblja i usluge održavanja putnog zemljišta.

Zbog mirovanja radnog odnosa, dosadašnji član Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opovo iz redova zaposlenih Saša Vujić razrešava se dužnosti i imenuje se novi član iz reda predstavnika zaposlenih Igor Jović.

Izvor: Glas Opova