Južni Banat   Bela Crkva   Društvo  

Održana 24. sednica Skupštine opštine Bela Crkva

Skupština opštine Bela Crkva održala je 24. redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić. Pred odbornicima je bilo četrnaest tačaka dnevnog reda.
Održana 24. sednica Skupštine opštine Bela Crkva

FOTO: Opština Bela Crkva

Na 24. sednici Skupštine opštine Bela Crkva, izveštaj o izvršenju budžeta opštine Bela Crkva za period od 1. januara do 30. septembra ove godine obrazložila je načelnica odeljenja za finansije Alma Savatović. Nakon usvajanja ovog izveštaja, pred odbornicima se našao predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2023. godinu – treći rebalans, čiji je obrazloženje dala Alma Savatović.

– Ukupni iznos budžeta, koji je drugom rebalansu iznosio 902.919.090,00 dinara menja se iznosom dinara 917.204.590,00 dinara. Raspoloživa sredstva sastoje se od planiranih prihoda i primanja u iznosu 859.650.442,00 i prenetih sredstava u iznosu 57.554.148,00 dinara. Budžet je ovim rebalansom uvećan za pristigla nenamenska sredstva u od viših nivoa vlasti u iznosu od 11 miliona dinara, kao i za namenska sredstva pristigla nakon izrade drugog rebalansa, navela je Savatović.

Predlog odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Bela Crkva koji je obrazložio načelnik opštinske uprave Petar Vitomirov, odbornici su jednoglasno usvojili.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je značaj usvojenih odluka.

– Na današnjoj sednici usvojili smo Odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 10.000,00 dinara učenicima srednjih škola koje se nalaze na teritoriji opštine Bela Crkva. Usvojen je i treći rebalans budžeta opštine za 2023. godinu, koji je bio neophodan zbog sredstava u iznosu od 11 milona dinara od viših nivoa vlasti, koja su nam opredeljena nakon drugog rebalansa. Doneli smo i odluku za Naučno istraživački centar „Milutin Milanković“ o pristupnoj saobraćajnici. Usvojili smo plansku dokumentaciju, nadamo se da će u narednom periodu doći do realizacije kompletnog projekta koji je predviđen na Vračevgajskom jezeru. Usvojili smo izveštaj o realizovanim radovima od prvog jula do 27. novembra 2023. godine DJUP "Belocrkvanska jezera“.

Direktor komunalnog preduzeća najavio je da će nakon 30 godina biti nabavljen nov kamion smećar sopstvenim sredstvima preduzeća, napomenuo je Aleksić.

Odbornici su usvojili i Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Društveno javno-uslužnog preduzeća “Belocrkvanska jezera“, Pravilnik o nagrađivanju učenika na teritoriji opštine Bela Crkva i predlog Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Bela Crkva.