Vršac   Južni Banat   Društvo   Ekonomija   Najvažnije  

Gradonačelnica Vršca: Rebalans budžeta je unapređenje progresivnog ciklusa investicija

Odluku o Prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2024. godinu danas je usvojila Skupština Grada Vršca. Odluka je usvojena jednoglasno nakon obrazloženja Dragane Mitrović, gradonačelnice Vršca.
Gradonačelnica Vršca: Rebalans budžeta je unapređenje progresivnog ciklusa investicija

FOTO: Grad Vršаc

„Navedeni rebalans budžeta predstavlja unapređenje jednog progresivnog ciklusa investicija, što će najviše obeležiti izgradnja i rekonstrukcija većeg broja ulica, puteva i drugih javnih površina u Vršcu. Obuhvatanje prenetih neutrošenih sredstava iz proteklih godina, raspored na odgovarajuće aproprijacije, usaglašavanje plana prihoda primanja, rashoda i izdataka sa realnim stanjem, iskazane objektivne potrebe da se kod direktnih i indirektnih korisnika izvrše odgovarajuće izmene i preraspodela sredstava, posebno u delu koji se odnosi na tekuće rashode i obuhvatanje novog kreditnog zaduženja za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, predstavljaju osnovne razloge za donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2024. godinu. Prvim rebalansom budžeta, ukupni prihodi i primanja sa prenetim, neutrošenim sredstvima iz 2023. godine, po svim izvorima finansiranja, utvrđeni su na nivou od 3.222.000.000 dinara, računajući ukupne rashode i izdatke sa otplatom anuiteta“, rekla je Gradonačelnica Mitrović.

Najznačajniji investicioni projekti planirani Budžetom za 2024. godinu su:

– Infrastrukturno opremanje dela Severne industrijske zone u Vršcu – prva faza, koja iznosi 52.560.000 dinara.
– Izgradnja i rekonstrukcija ulica, puteva i drugih javnih površina u iznosu od 73.789.452 dinara, dok je za tekuće popravke i održavanje saobraćajne infrastrukture opredeljeno 110.000.000 dinara.
– Projekat Uređenje urbanog džepa na Vojničkom trgu u Vršcu, u iznosu od 9.135.000 dinara.
– Energetska sanacija stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u iznosu od 9.000.000 dinara, koju sprovodi Grad Vršac.
– Izgradnja linije mulja po sistemu Ključ u ruke, za koju je opredeljeno 124.500.000 dinara.
– Rekonstrukcija kružne raskrsnice ulica Dejana Brankova, Bore Kostića, Žive Jovanovića i Filipa Višnjića, iznosi 48.514.166 dinara. Projekat se sufinansira sredstvima Uprave za kapitalna ulaganja u iznosu od 27.514.165,80 dinara, a iz novog kreditnog zaduženja u planu je iznos od 21.000.000 dinara.
– Završetak započetih radova na izgradnji školske fiskulturne sale, u naseljenom mestu Uljma. Projektovana vrednost navedene investicije iznosi 130.350.200 dinara. Uprava za kapitalna ulaganja APV, za realizaciju ovog projekta, dodelila je Gradu 50.000.000 dinara na ime sufinansiranja, dok preostali iznos obezbeđuje Grad Vršac.
– Izgradnja kapele, u naseljenom mestu Potporanj, iznosi 6.000.000 dinara.
– Izgradnja sportskog terena, u naseljenom mestu Parta, iznosi 4.320.000 dinara.
– Projekat – Uređenje dečijih igrališta, planirano je uređenje 3 igrališta u Gradu Vršcu, a planirana vrednost projekta iznosi 27.320.000 dinara.
– Projekat – Uređenje parternog prostora oko Vršačkog jezera, čija planirana vrednost iznosi 34.510.000 dinara.„Usvajanjem prvog rebalansa budžeta, koji je realno isplaniran i dobro izbalansiran, kako u socijalnom smislu, tako i u pogledu investicionih ulaganja, plan je da se završe svi započeti projekti i stvore uslovi za početak realizacije novih, bez ugrožavanja normalnog funkcionisanja drugih korisnika i u cilju podizanja kvaliteta života naših građana“, dodala je Gradonačelnica Mitrović.

Nakon usvajanja rebalansa budžeta, odbornici Skupštine Grada izglasali su i Odluku o usvajanju Srednjoročnog Plana Grada Vršca za period 2023 – 2025. godine, zatim odluku o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za finansiranje i rekonstrukciju – izgradnju dela lokalne putne infrastrukture na teritoriji Grada Vršca, potom je usvojen izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na području Grada Vršca za 2023. godinu, dok je za vršioca dužnosti direktora Doma omladine u Vršcu imenovana Tatjana Petrika, doktor Filoloških nauka, kao i veći broj protokolarnih odluka i rešenja iz nadležnosti Skupštine Grada Vršca.