Južni Banat   Društvo   Pančevo   Politika   Srbija  

Pančevo: Uvid u birački spisak za lokalne izbore 2. juna

Deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Pančeva, na osnovu koga će se 2. juna 2024. godine održati izbori za odbornike Skupštine grada Pančeva, izložen je na uvid u Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za opštu upravu, Pančevo, Trg kralja Petra I 2-4, sprat Ι, kancelarija br. 107.
Pančevo: Uvid u birački spisak za lokalne izbore 2. juna

FOTO: Grad Pančevo

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.
 
 
Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku podnosi se Gradskoj upravi grada Pančeva pismeno na adresu: Grad Pančevo, Gradska uprava grada Pančeva, Trg kralja Petra Ι br. 2-4 ili neposredno u službenim prostorijama Sekretarijata za opštu upravu, Ι sprat, kancelarija br. 107, tel. 013/308-820 ili putem Portala eUprava: www.euprava.gov.rs
 
 
Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak, svakog radnog dana od 07.30 do 15.30 časova i subotom od 10.00 do 16.00 časova i podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku do 17. maja 2024. godine u 24.00 časa, nakon čega se birački spisak zaključuje.
 
 
Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.
 
Posle zaključenja biračkog spiska od 18. do 29. maja 2024. godine u 24.00 časa (najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora) građani zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku mogu podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave neposredno ili preko Gradske uprave grada Pančeva, po mestu prebivališta.
 
 
Građani mogu od raspisivanja izbora do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska,11. maja 2024. godine u 24.00 časa podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta na teritoriji grada (izabrano mesto glasanja).
 
 
U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska i lice za pružanje tehničke podrške dužni su da postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 
 
Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu   Ministarstva   državne   uprave i  lokalne samouprave: https://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte, odnosno broju pasoša.