Ekonomija   Društvo   Najvažnije  

Pokrajina daje bespovratna sredstva za uređenje poljoprivrednog zemljišta

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta i pristupnih puteva u Vojvodini u 2024., a ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 720 miliona dinara.
Pokrajina daje bespovratna sredstva za uređenje poljoprivrednog zemljišta

FOTO: Piqsels

Konkurs je otvoren zaključno sa 15. majem. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno, u visini do 100 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije, bez poreza na dodatu vrednost (PDV), a pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave u Vojvodini i one mogu da podnesu jednu prijavu za jednu ili više investicija predmeta konkursa.

Kako je navedeno, cilj konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini u ovoj godini je podizanje nivoa uređenosti poljoprivrednog zemljišta i pristupnih puteva jedinica lokalnih samouprava koji doprinose budućem racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta u pokrajini.

Sredstav se dodeljuju za uređenje i održavanje atarskih puteva odnosno za finansiranje troškova pripremnih i zemljanih radova, ali i za uređenje otresišta tačnije izradu otresišta od betona, armiranog betona, asfalta, od druge tvrde podloge ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta.

Namenjena su i za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta i tu se finansiraju troškovi uklanjanja, primarne separacije ili drugi tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovara, transporta, odlaganja odnosno adekvatnog zbrinjavanja otpada, planiranja terena nakon uklanjanja otpada, rekultivacije terena i postavljanja tabli za obaveštavanje.

U konkursu je naglašeno da se odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje otpada vrši na registrovanim deponijama ili lokalitetima koji su planskim dokumentom ili drugim aktom jedinice lokalne samouprave predviđeni za odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje otpada.