Pančevo   Pančevo   Društvo   Najvažnije  

Obezbeđena sredstva za izradu konzervatorskog projekta fasade Uspenske crkve

Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Pančeva konkurisao je za dobije sredstava kod Ministarstva kulture i za ovu godinu odobrena su sredstva za tri projekta. Među njima su sredstva koja su namenjena za izradu konzervatorskog projekta fasade na Svetouspenskom hramu.
Obezbeđena sredstva za izradu konzervatorskog projekta fasade Uspenske crkve

FOTO: PančevoInfo

Prema rečima Grozdane Milenkov direktorke Zavoda, svake godine određena sredstva  se opredeljuju za  spomenike kulture koji su od izuzetnog značaja u gradu Pančevu.  Ministarstvo kulture odobrilo je sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije, odnosno izradu konzervatorskog projekta fasade Uspenske crkve.

– Trenutno se izvode radovi na preventivnoj zaštiti živopisa Živorada Nastasijevića na ulazu u crkvu, naši građani mogu da vide skele kada prolaze pored crkve. Ovim će se projektom upotpuniti dokumentacija i moćićemo zajedno da poradimo na traženju sredstava za renoviranje fasade Upsenske crkve. Nismo želeli da čekamo da ti poslovi budu baš urgentni već smo počeli da radimo, pripremamo dokumentaciju i počećemo da zajedno sa crkvom tražimo sredstva, istakla je Grozdana Milenkov.

Zavod je ove godine dobio sredstva od Ministarstva kulture i za nastavak hitnih radova na dvorcu Lazarević u Velikom Središtu kao i za izradu nove ulazne kapije na zgradi Zavoda, koja je takođe spomenik kulture od velikog značaja.