Južni Banat   Vršac   Društvo   Najvažnije  

Grad Vršac: Podrška Centra za socijalni rad i lokalne samouprave učenicima

Grad Vršac: Podrška Centra za socijalni rad i lokalne samouprave učenicima

FOTO: Grad Vršac

Centar za socijalni rad Vršac, u saradnji sa lokalnom samoupravom i ove godine će realizovati aktivnost „pomoć deci – maturantima“, koji su predloženi od strane škola, lošijeg materijalnog stanja, sa dobro ostvarenim školskim rezultatima. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je 10-oro osnovaca sa teritorije Grada i okolnih naseljenih mesta. Svi maturanti (ukupno 15 učenika), dobijaju pomoć u iznosu od 10.000,00 dinara. Novac za uspešno ostvarene rezultate u školi, maturanti mogu da podignu od 18. juna u Pošti i Poštanskoj štedionici. Za ovu aktivnost ukupno je izdvojeno 150.000,00 dinara.