Južni Banat   Društvo   Opovo   Pančevo   Najvažnije  

Institut „Tamiš“: Besplatna analiza zemljišta

Obaveštavaju se poljoprivredni proizvodjači da Institut „Tamiš“ Pančevo organizuje besplatnu analizu plodnosti zemljišta sa preporukama za đubrenje.
Institut „Tamiš“: Besplatna analiza zemljišta

FOTO: Pixabay

Svako registrovano poljoprivredno gazdinstvo može da uradi do 4 analize. Važno je da jedna parcela ne bude veća od 5 ha. Parcela mora da bude upisana u katastar zbog katastarskog broja i da se vodi pod matičnim brojem vlasnika parcele.
Prilikom predaje uzorka popunjava se Zahtev koji potpisuje vlasnik uzorka. U Zahtev se upisuje predkultura i kulture u naredne 4 godine.
Predaja uzoraka i popunjavanje Zahteva je do petka 12.07.2024.god. u Opštinskoj upravi opštine Opovo.

Odeljenje za poljoprivredu opštine Opovo