Ekonomija  

Ministarstvo poljoprivrede: Poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje vina

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje vina u 2022. godini.
Ministarstvo poljoprivrede: Poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje vina

FOTO: Piqsels

Pravo mogu da ostvare lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu,: preduzetnik, privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova  i zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije. Jedan od uslova jeste i da podnosilac zahteva bude proizvođač grožđa upisan u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino i da ukupni maksimalni godišnji kapacitet proizvodnje vina ne prelazi 20.000 litara.

Predmet podsticaja su prihvatljive investicije i troškovi  koji se odnose na izgradnju objekata vinarije, opšti trošak i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje vina. Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60 % od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost Maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja jesu: 1) za investicije u izgradnju objekata vinarije – 30.000.000 dinara; 2) za nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje vina – 10.000.000 dinara; 3) za opšte troškove – 1.000.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 41.000.000 dinara.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove koji su u potpunosti završeni u periodu od 1. septembra 2021. godine, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova. Za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka određenog rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova.