Južni Banat   Pančevo   Ekonomija   Najvažnije  

Potpisani ugovori sa korisnicima projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“

Projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ na teritoriji grada Pančeva potpisalo je danas u Gradskoj upravi grada Pančeva, 33 odabrana korisnika.
Potpisani ugovori sa korisnicima projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“

FOTO: Grad Pančevo

Vlada Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju „Sida“ i Grad Pančevo finansiraju ovaj projekat , a realizuje Help u saradnji sa Gradom Pančevom.

 

Ugovore je dodelio Milenko Čučković, član Gradskog veća grada Pančeva zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, 

i tom prilikom naglasio da grad Pančevo realizacijom različitih projekata vodi računa o svojim građanima.

 

Ugovorom o saradnji između Grada Pančeva i Help-a potpisanim u oktobru 2021. godine započeta je saradnja na projektu čiji je opšti cilj doprinos smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji, održivom i inkluzivnom ekonomskom razvoju, kao i ostvarivanju zadovoljavajućih uslova rada za sve, putem obezbeđivanja poboljšanog pristupa tržištu rada i zapošljavanju.

 

Planirano je da se u okviru projekta podrži najmanje 33 korisnika na teritoriji našeg grada i to u njihovim namerama da započnu ili razviju poslovne delatnosti.

 

 

 

Nakon uspešno završene informativne kampanje i selekcije korisnika koja se odvijala u dve faze, na osnovu pristiglih zahteva i terenskih poseta, a prema prethodno usvojenim kriterijumima i merilima usledilo je potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima.

 

Po potpisivanju ugovora o donaciji, za sve korisnike će biti organizovana osnovna poslovna obuka, nakon čega će 33 odabrana korisnika dobiti zahtevanu opremu i/ili materijal za započinjanje i/ili razvoj sopstvenih poslovnih delatnosti u prosečnim vrednostima od 2,000 i 3,600 evra. Projektom će biti podržane 33 delatnosti – 2 poljoprivredne, 19 zanatskih i 12 uslužnih, učešće žena u projektu je 45%, ruralno stanovništvo je zastupljeno sa 39%, mladi sa 24%, dugoročno nezaposleni sa 18%, Romi i manjinske grupe 15% i višečlane porodice 33%.

 

Projektom je, u prvoj jednogodišnjoj fazi u svim ciljnim gradovima/opštinama u Srbiji, planirana dodela ukupno 176 grantova u vrednosti od 2,000 i 3,600 evra, kao i plaćene dodatne stručne i poslovne obuke za korisnike i članove njihovih porodica.

 

Projekat „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ sprovodi nemačka organizacija “Help – Hilfe zur Selbsthilfe”, a finansiraju Vlada Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju “Sida“ i ciljni gradovi/opštine. Ukupna vrednost projekta je 2,876,010.80 evra i biće implementiran od jula 2021. do juna 2025. godine u 16 opština i gradova u Republici Srbiji. Ukupna vrednost investicije za Grad Pančevo u prvoj jednogodišnjoj fazi projekta iznosi oko 75,000.00 evra.