Pančevo   Pančevo   Najvažnije  

ŠOSO „Mara Mandić“ Pančevo dobila status resursnog centra

U Srbiji će u narednom periodu biti osnovani resursni centri kao dodatna podrška inkluzivnom obrazovanju. Među školama koje su dobile ovaj status nalazi se i ŠOSO ,,Mara Mandić“ iz Pančeva.
ŠOSO „Mara Mandić“ Pančevo dobila status resursnog centra

FOTO: Facebook/ ŠOSO "Mara Mandić"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja imaće intenzivnu saradnju sa ovim centrima kako bi deci, učenicima, roditeljima i nastavnicima bila dostupna podrška.

Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odlučeno je da se osnuje devet resursnih centara u Srbiji. Status resornog centra stekle su škole koje ostvaruju izuzetne rezultate u realizaciji inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja dece iz osetljivih grupa.

Status ovakvog centra stekla je i Škola za osnovno i srednje obrazovanje iz Pančeva ,,Mara Mandić“.

„Resursni centri predstavljaju potpuno nove organizacione jedinice koje će između ostalog pružati podršku deci i roditeljima“, kaže direktor ove škole Goran Vladić.

Za ovu namenu potrebne su i posebne prostorije.

U narednom periodu sledi zvanično obaveštenje od strane Ministarstva prosvete i potpisivanje rešenja o dobijanju statusa Resurnog centra. Na sastanku koji će uslediti biće bliže objašnjena i dogovorena uloga ovakvog centra.