Južni Banat   Kovačica   Kultura  

Galerija naivnog slikarstva u Uzdinu čuva preko 100 umetničkih radova lokalnih slikara

Počeci naivnog slikarstva u Uzdinu vezuju se za 1961. godinu kada se oko Anujke Maran okuplja jedna grupa žena, spremna da raskine sa vekovnim okovima i počinje dotadašnje šare sa ručno istkanih kecelja i ćilima da prenose na papir, a nešto kasnije na platna.
Galerija naivnog slikarstva u Uzdinu čuva preko 100 umetničkih radova lokalnih slikara

FOTO: Printscreen/Galerija naivne umetnosti Uzdin

Njihova karakteristika je bila potpuna zaokupljenost motivima rumunskog folklora, onakvog kakvog su one sačuvale u sećanjima i onakvog kakvog su još mogle susresti na ulici, u polju, na prelu, na veselju, na krštenjima, svadbama u centru sela ili pored bare gde se čuvaju jata pačića.

Slike Uzdinki nemaju samo umetničku vrednost već predstavljaju veliku pomoć svima koji istražuju kulturni i spiritualni identitet Rumuna na ovim prostorima. Posebno su dragocena pomoć sociolozima, etnolozima, folkloristima i svima onima kojima je na umu i srcu rekonstrukcija naših kulturnih fenomena i dostignuća. 

Danas u galeriji naive u Uzdinu mogu se videti slike Marie Balan, Anujke Maran, Ane Onču, Florike Puja, Mariore Motorožesku, Sofije Doklean, Anuce Dolame, Florike Kec, Viorike Jepure.

Naivno slikarstvo u Uzdinu je u pravom smislu reči umetnička riznica koja, kao i svako drugo blago, treba da bude dobro očuvana, ali u isto vreme i otvorena za sve ljubitelje likovne umetnosti. Ovako su pre četiri decenije razmišljali kulturni poslenici Adam Doklean i dr Petru Dimča, kada su odlučili da sva vredna dela uzdinskih slikara sačuvaju i izlože na jednom mestu.  Tako je nastala Galerija naivnog slikarstva u Uzdinu, koja je otvorena 17. novembra 1963. godine.

Otvaranju galerije, između ostalih, prisustvovao je i Oto Bihalji Merin, pisac, istoričar i jedan od najznačajnijih domaćih kritičara naivne umetnosti.

Sadašnja Galerija naivnog slikarstva otvorena je zajedno sa Domom kulture 1990. godine. U njoj je trenutno izloženo oko 100 umetničkih radova uzdinskih slikara.

Povodom jubileja naivnog slikarstva u Uzdinu, izdata je i monografija u kojoj se nalaze portret i biografije slikara, umetničke kritike i reprodukcije najuspešnijih dela uzdinske škole naivnog slikarstva.