Južni Banat   Bela Crkva   Društvo   Najvažnije  

Bela Crkva: Raspisan konkurs za program stručne prakse

Opština Bela Crkva u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za realizaciju Programa stručna praksa u 2022. godini.
Bela Crkva: Raspisan konkurs za program stručne prakse

FOTO: Opština Bela Crkva

Stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Mera se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv koji je otvoren do 26. avgusta predviđa realizaciju stručne prakse za nezaposlena lica sa šestim nivoom kvalifikacije i/ili 180 ESPB bodova i sa najmanje šestim nivoom kvalifikacije i 240 ESPB bodova.

Reč je o nazaposlenim sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Vršac, ispostava Bela Crkva koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja, ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Mera stručne prakse sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a Opština Bela Crkva finansira meru najduže 12 meseci.

Tokom trajanja stručne prakse angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u mesečnom iznosu od: 24.000 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacije i/ili 180 ESPB I 27.000 dinara za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacije i 240 ESPB.

Zahtev za učešće u meru u dva primerka podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje u filijali Vršac poštom ili elektronskim putem na mejl pisarnica.Vrsac@nsz.gov.rs ili Ispostavi Bela Crkva.

Obrazac zahteva može se preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs ili sa sajtu Opštine Bela Crkva www.belacrkva.rs.