Južni Banat   Plandište   Društvo  

Počeli radovi na sanaciji čvorišta u naselju Margita

U naseljenom mestu Margita, u Opštini Plandište, u okviru sanacije vodovodne mreže, započeto je sa realizacijom velikog projekta na sanaciji čvorišta.
Počeli radovi na sanaciji čvorišta u naselju Margita

FOTO: Opština Plandište

Ceo projekat se realizuje u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, sa kojima je potpisan Ugovor o sufinansiranju izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini, a sve u cilju nastavka realizacije projekata sanacije čvorišta u naseljima na teritoriji Opštine Plandište.

Ukupna vrednost radova iznosi 40.543.000 dinara, od čega je deo sredstava obezbedjen iz Fonda pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, dok su preostala sredstva obezbeđena iz budžeta lokalne samouprave.

- Sanacija čvorišta i vodovodne mreže je jedan od prioriteta na kom lokalna samouorava intenzivno radi već par godina sa ciljem rešavanja dugotrajnih problema sa vodosnabdevanjem, starom i dotrajalom vodovodnom mrežom. Realizacijom ovog kapitalnog projekta saniraju se čvorne veze i na taj način stvaraju se uslovi za fazno uređenje vodovodne instalacije. Zahvaljujući odličnoj saradnji koju imamo sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uspeli smo da za vrlo kratko vreme saniramo čvorišta u naseljima Plandište, Hajdučica i Velika Greda, i sada se izvode radovi i u naseljenom mestu Margita. Svesni smo problema koji postoje sa vodovodnom mrežom i konstantno radimo na unapređenju vodosnabdevanja i rešavanju dugododišnjih problema sa distribucijom vode. Sanacija vodovodne mreže i izgradnja čvorišta predstavlja jedan od kapitalnih projekata koji se realizuje u saradnji sa Pokrajinskim organima, istakao je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

Repac dodaje da će se prilikom izvođenja radova zameniti i postaviti ukupno 27 hidranata i 22 čvorne veze. Zbog specifičnosti izvođenja radova i fazne izgradnje po ulicama i lokalitetima dolaziće do prekida u usporuci vode kako bi se radovi izvodili utvrđenom dinamikom.