Južni Banat   Alibunar   Najvažnije  

Opština Alibunar: Anketa o prioritetima u opštini

Poštujući zakonske obaveze koja opština kao deo sistema lokalne samouprave ima u finansiranju raznih funkcija koje su predviđene iz sredstva opštinskog budžeta, u nastojanju da zajedno sa građanima unapredi sistem usluga iz budžeta ka krajnjim korisnicima, kako bi opština Alibunar, na najbolji način, iskoristila budžetska sredstva kojima raspolaže i programski obezbedila najbolji učinak uloženih sredstva, nastojeći da osigura pravilno i uravnoteženo korišćenje raspoloživih kapaciteta i resursa u opštini, opština Alibunar Vas poziva da zajedno učestvujemo u kreiranju budžeta opštine Alibunar za 2023. godinu.
Opština Alibunar: Anketa o prioritetima u opštini

FOTO: Opština Alibunar

“Želeli bismo da nam u tome pomognete kako bismo zajedno postavili ciljeve u čijoj realizaciji svi učestvujemo direkto ili indirektno, na dobrobit svih stanovnika naše opštine, koje očekuju optimalne rezultate u prioriternim potrebama u našoj optini za narednu godinu" navodi se u anketi.

Popunjavanjem ove ankete, doprinosite zajedničkim naporima da se raspoloživa sredstva budžeta opštine Alibunar upotrebe na najbolji način.

Anketu možete popuniti do 30.09.2022. godine”.