Južni Banat   Vršac   Najvažnije  

Specijalistička obuka vojnika roda oklopnih jedinica u okolini Vršca

Na poligonu Vojske Srbije “Orešac” kod Vršca u toku je stacionarno logorovanje vojnika koji se tokom služenja vojnog roka osposobljavaju za dužnosti u okviru roda oklopnih jedinica, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.
Specijalistička obuka vojnika roda oklopnih jedinica u okolini Vršca

FOTO: Piqsels

Vojnici sada prolaze individualnu specijalističku obuku, a na poligonu se upoznaju sa organizacijom života i rada u terenskim uslovima i praktično obučavaju za realizaciju zadataka u okviru posada i posluga oklopnih borbenih sredstava.

Tokom logorovanja, koje predstavlja obavezan deo praktične obuke vojnika u terenskim uslovima, realizuju se pripremna i školska gađanja iz naoružanja borbenog vozila pešadije M-80A i školska gađanja iz tenkova M-84.

Gađanja predstavljaju praktičnu proveru uspešnosti izvedene obuke i prvu priliku da se vojnici lično uvere u borbene i vatrene mogućnosti borbenih vozila.

Pre izlaska na teren, vojnici su uspešno savladali sve sadržaje koji se odnose na poznavanje, rukovanje i održavanje naoružanja, borbenih vozila i njihovih uređaja.

Individualna obuka za vojnike roda oklopnih jedinica zbog kompleksnosti vojničkih dužnosti za koje se osposobljavaju traje četiri meseca.

Njih sledeće nedelje očekuje provera obučenosti, nakon čega će biti raspoređeni u jedinice Vojske Srbije na obuku za realizaciju kolektivnih zadataka, dodaju iz Ministarstva odbrane.