Sport  

FK Partizan privremeno istupa iz JSD Partizan

FK Partizan privremeno istupa iz JSD Partizan

FOTO: FK Partizan

Skupština Partizana, kao najviši organ kluba donela je odluku da klub uslovno istupi iz članstva u Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan.

U saopštenju FK Partizan se navodi: 

- Fudbalski klub Partizan, kao član Jugoslovenskog sportskog društva Partizan oštro osuđuje nezapamćen protivzakonit pritisak koji je pre sednice vršen na pojedine delegate u Skupštini JSD Partizan i zahteva da nadležni organi odmah preduzmu mere iz svoje nadležnosti.
Partizan kao član JSD Partizan osuđuje, ne prihvata i ne može da prihvati nezakonito i nestatutarno ponašanje predsednika košarkaškog kluba O.M. u Skupštini JSD Partizan.Partizan, kao član JSD Partizan insistira da se izborni proces u JSD Partizan održi u svemu na način propisan aktima JSD Partizan i ističe da odluke 'donete' od grupe predstavnika određenog broja članova JSD Partizan, nisu u skladu sa aktima JSD Partizan.
Predstavnici fudbalskog kluba Partizan ističu da „pružaju punu podršku regularno izabranom rukovodstvu i upravi JSD, u uspostavljanju zakonitog rada” i slažu se sa podnošenjem krivičnih prijava i drugih pravnih sredstava.
-Fudbalski klub Partizan je dužan da u svom radu dosledno poštuje zakonske norme, te se samim tim ne može povinovati nezakonitim odlukama nelegitimne i nezakonite navodno izabrane nove uprave JSD Partizan, naročito ako su iste suprotne pravima obavezama i interesima članova FK Partizan.
Skupština fudbalskog kluba dodaje da pruža podršku rukovodstvu JSD-a, u cilju zaštite interesa kluba.
Skupština FK Partizan pruža punu podršku predsedniku, Upravnom odboru i generalnom direktoru Kluba u cilju zaštite interesa članstva Kluba i interesa Kluba i stvaranja uslova da se omogući nesmetana realizacija domaćih i međunarodnih obaveza, kroz redovno i stabilno poslovanje kluba - dodaje se u saopštenju.