Južni Banat   Kovin   Najvažnije  

Kovin : Info-centar popisa 2022 počeo sa radom

Info-centar Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. počeo je sa radom 15. septembra 2022. Pozivom Info-centra, putem broja telefona 0800 444 005, građanima će se javljati operateri koji će davati potrebne informacije, kao i odgovore na sva pitanja koja se odnose na Popis 2022. Pozivi ka Info-centru su besplatni i dostupni sa teritorije cele Srbije, iz fiksne mreže Telekoma Srbije i mobilnih mreža. Radno vreme Info-centra je od 8 do 20 časova – svakoga dana. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji sprovodi se u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine, u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine („Službeni glasnik RS“, br. 9/2020 i 35/2021). Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji 2022. finansiran je sredstvima EU i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije. Sve informacije o Popisu 2022 dostupne su i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs i na veb-sajtu Popisa popis2022.stat.gov.rs, saopšteno je iz Odseka za komunikaciju i informisanje Republičkog zavoda za statistiku.
Kovin : Info-centar popisa 2022 počeo sa radom

FOTO: Opština Kovin

Podsetimo, na sajtu opštine Kovin formiran je takođe poseban baner popis 2022, u okviru kojeg objavljujemo sve najvažnije informacije u vezi sa realizacijom ovog obimnog i veoma važnog, sveobuhvatnog prikupljanja podataka o licima, domaćinstvima i stanovima, a koji će se realizovati tokom oktobra i na teritoriji opštine Kovin.