Južni Banat   Plandište   Najvažnije  

Skupština opštine Plandište: Usvojen treći rebalans budžeta

U Plandištu je održana dvadesetprva sednica Skupštine a njom je predsedavao predsednik SO Plandište, Goran Donevski.
Skupština opštine Plandište: Usvojen treći rebalans budžeta

FOTO: Opština Plandište

 

Na samom početku predsedavajući je predložio dopunu sa tri tačke. Odbornici su na ovoj sednici potom razmatrali ukupno 14 tačaka dnevnog reda.

 

Prvo je razmatran predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžet opštine Plandište za 2022. godinu (Treći rebalans). U okviru ove tačke je rečeno da se budžet koriguje naviše zbog priliva sredstava u visini od 6.635.000,00 dinara tako da će budžet, sa ovom korekcijom, za 2022. godinu  biti u visini od 779 miliona dinara. Do ove korekcije je došlo zahvaljujući sredstvima koje je Opština dobila za realizaciju 3 projekta, za kupovinu seoskih kuća za mlade bračne parove, za kupovinu kompjuterske opreme od Saveta Evrope i za sanaciju divljih deponija.

 

Posle  toga je razmatran Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za period januar-septembar 2022. godine. U ovom periodu Opština je ostvarila suficit u visini od 52 miliona dinara. Odbornici su razmatrali i Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište koji se radi zbog usklađivanja planskog dokumenta sa faktičkim stanjem na terenu i odnosi se na mogućnost promene namena površina u 8 naseljenih mesta. Nakon toga su razmatrali i predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Plandište. Dobra vest jeste da se ni ove godine, kao i prethodne tri nisu korigovale cene. Ostaju na nivou prošlogodišnjih.

Što se tiče izmene Odluke o poveravanju poslova održavanja ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu, odbornici su odlučili da se poslovi povere JP „Polet“ Plandište.Na dnevnom redu 21. sednice Skupštine opštine razmatrani su Izveštaj o radu predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ za radnu 2021/2022. godinu i Godišnji plan rada PU „Srećno detinjstvo“ za radnu 2022/2023. godinu kao i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora PU “Srećno detinjstvo“ i predlog Rešenja o imenovanju članova Lokalnog saveta roditelja opštine Plandište. Na sednici su odbornici usvojili salinicijativni predlog projekta javno-privatnog partnerstva za poveravanje obavljanja kounalne delatnosti zoohigijene, sprovođenjem mera definfekcije, dezinsekcije, deratizacije i suszbijanja ambrozije na teritoriji opštine Plndište, predlagača“ Jelena Tadić, PR konsultanate aktivnosti „PPP Community“.

Na 21.sednici SO Plandište, odbornici su prvo razrešili a nakon toga imenovali Tijanu Štiglic, master menadžera za direktora KOC “Vuk Karadžić“ Plandište u naredne 4 godine. Sve odluke donete su većinom glasova.