Južni Banat   Srbija   Ekonomija   Najvažnije  

Potpisani ugovori za bespovratna sredstva iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo danas je organizovao potpisivanje ugovora sa korisnicima koji su na godišnjem konkursu ostvarili pravo na bespovratna sredstva iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine.
Potpisani ugovori za bespovratna sredstva iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine

FOTO: APV

 

 Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Saša Stevanović uručio je ovom prilikom ukupno šest ugovora u vrednosti od 29,6 miliona dinara. Pravo na ova sredstva ostvarila su javna preduzeća − „Vojvodinašume“, Nacionalni park „Fruška gora“, „Komunal Mali Iđoš“, kao i JAZIP Vrbas i SIM Proing – Zrenjanin. 

„Reč je o konkursnoj aktivnosti koja nam je veoma značajna, jer naša pokrajina spada u red regija koje su nedovoljno pošumljene, na šta ukazuje i sam procenat od svega sedam odsto. Pokrajinska vlada i resorni sekretarijat ulažu napore i sredstva da se to poboljša. Vrednost današnjih ugovora za pošumljavanje je 8,2 miliona dinara, dok je za melioraciju degradiranih šuma opredeljeno nešto više od 21,4 miliona dinara. Na taj način dobićemo novih 187 hektara pod šumom“, rekao je Stevanović.

 On je istakao da su sredstva predviđena za narednu godinu u budžetskom fondu za šume znatno veća nego ranije, jer je namera da se ta ulaganja podignu na viši nivo. Pomoćnik sekretara je naveo da je u programu za narednu godinu za pošumljavanje tvrdim lišćarima planirano izdvajanje od  220.000 dinara po hektaru, za pošumljavanje mekim lišćarima 180.000 dinara i za pošumljavanje bagremom 140.000 dinara po hektaru. 

Stevanović je tim povodom uputio poruku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu svim korisnicima ovih sredstava da aktivnije pristupe merama pošumljavanja.