Južni Banat   Alibunar   Najvažnije  

Opština Alibunar izdvojila 10 miliona dinara za podsticaje poljoprivrednim gazdinstvima

Opština Alibunar, nakon usvajanja programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Alibunar za 2022. godinu, raspisala je konkurse u iznosu od 10.000.000 dinara za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede radi njegove realizacije.
Opština Alibunar izdvojila 10 miliona dinara za podsticaje poljoprivrednim gazdinstvima

FOTO: Opština Alibunar

Raspisani su sledeći konkursi:
– Konkurs za podsticaje u vidu regresa za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje);
– Konkurs za podsticaje u vidu kreditne podrške – finansiranje odnosno sufinansiranje kamate za kratkoročne i dugoročne poljoprivredne kredite;
– Konkurs za podsticaje za nabavku opreme za pčelarstvo i nabavku novih pčelinjih društava;
– Konkurs za podsticaje za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja;
– Konkurs za podsticaje za sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i nabavke lekova, vakcina i vitamina za odgajivače goveda, svinja, ovaca, koza i živine.

Konkursi sa prijavnim formularima objavljeni su na sajtu opštine Alibunar www.alibunar.org.rs, a link za preuzimanje konkursne dokumentacije je https://alibunar.org.rs/konkurs-poljoprivreda/.

Rok za podnošenje prijava za konkurse je 30. novembar 2022. godine.

Sve informacije o navedenim konkursima poljoprivrednici mogu dobiti na telefon broj 013/642-102 ili dolaskom u kancelariju broj 36, Opštinska uprava opštine Alibunar, ulica Trg slobode br. 4.

Opština Alibunar poziva zainteresovane nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Alibunar da podnesu prijave za ostvarivanje prava na podsticaje poljoprivrednim gazdinstvima.