Južni Banat   Plandište   Društvo  

Plandište: Akcija pošumljavanja nastavljena u Velikoj Gredi

Na teritoriji Opštine Plandište, u naseljenom mestu Velika Greda, nastavilo se sa izvođenjem radova i realizacijom velikog projekta pošumljavanja zelenih površina, erozivnog zemljišta i depresija.
Plandište: Akcija pošumljavanja nastavljena u Velikoj Gredi

FOTO: Opština Plandište

“Na osnovu konkursa koju je raspisalo Ministarstvo zaštite životne sredine Opštinina Plandište je dobila sredstva za sufinansiranje projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja biodiverziteta. Ukupna vrednost projekta je 1.100.000, dinara, od kojih je 500.000,00 dinara dobijeno posredstvom konkursa, dok je 600.000,00 dinara obezbeđeno iz budžeta lokalne samouprave. Obzirom da Opština Plandište spada u područja sa najmanjim procentom šumovitosti u Vojvodini, sa svega 0,5% zasada pod šumom, ralizacija ovog projekta biće od velike važnosti za povećanje procenta šuma na našoj teritoriji. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Ministarstvom, tokom predhodnih četri godine realizovali smo značajne projekte sa ciljem povećanja zasada pod šumom, čime smo pošumili više od 30 ha površina u naseljima Barice, Jermenovci, Plandište i sada u Velikoj Gredi. Osnovni cilj projekta je povećanje površina pod zasadom šuma, pošumljavanje degradiranog i erozivnog zemljišta, gudura, depresija, stvaranje vetrozaštitnog pojasa i očuvanje predeonog diverziteta i mi ka tom cilju idemo vrlo odlučno i sa velikim uspehom učestvujemo na ovako velikim projektima”, istakao je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.